Geri
Nasıl yardımcı olabiliriz ?

Mesaj Gönder
E-Ticaret Üyelik İçin Aydınlatma Metni

MÜŞTERİLER İÇİN

AYDINLATMA METNİ

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında hazırlanmıştır.

A. Veri Sorumlusunun Kimliği:

Şirketimizin faaliyetleri gereği işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu Arma Mağazacılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi`dir.

B. İşlenen Kişisel Veriler Ve İşlenme Amaçları:

Şirketimiz tarafından, internet sayfamız üzerinden üye olan müşterilerimizin;

1- Kimlik Verileri: Ad, Soyadı, Cinsiyet,

2- İletişim Verileri:  Telefonu Numarası, E-posta Adresi,

3- İşlem Güvenliği: Üye Şifre Bilgileri,

4- Müşteri İşlem: Üyelik Sözleşmesi,

-İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep / Şikâyetlerin Takibi amaçlarıyla işlenmektedir.

C. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebebi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu`nun 5. maddesinde yer alan; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması, hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi:

Kişisel veriler, internet sayfası üzerinden doldurulan form yoluyla elde edilen bilgi ve belgelerin dijital ortamda kaydedilmesi şeklinde otomatik yöntemle işlenmektedir.

E. Kişisel Verilerin Aktarımı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu`nun 5. maddesinde yer alan hukuki sebeplere dayalı olarak işlenen kişisel veriler, mal ve hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla iş ortaklarına aktarılmaktadır.

 

F. İlgili Kişilerin Hakları:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nun 11. maddesine yer alan hükümler çerçevesinde; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin veya kişisel verilerinizin silindiğinin ya da yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme, kişisel verilerinizin Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

G. Veri Sorumlusuna Başvuru:

Yukarıda belirtilen hakların kullanılmasına ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe göre Arma Mağazacılık Ticaret Ve Sanayi Limited Şirketi`nin Sanayi mah Atatürk cad Başaklı sok no 24 /1  GÜNGÖREN/İSTANBUL adresine yazılı olarak ya da [email protected] adresine e-posta yoluyla iletebilirsiniz.    

Iptal Et
Armalifeda Ne Aramak İstemiştiniz?

Türkiye
TL

Bize Ulaşın